Studievejledning

Som I måske har bemærket har studievejleder-Sanne '90 tilladt sig den frækhed at gå på barselsorlov midt i det hele! Og mens hun har travlt med at passe Astrid (som det lille vidunder hedder) i de næste fem måneder, har jeg (Helle '92) lovet at passe butikken!

Mine åbningstider vil være: mandag 11-15 og fredag 11-14 på JTP samt onsdag 9-14 på Nansensgade.

Studielån
Der huserer i øjeblikket et sejlivet rygte på skolen om, at det er muligt at søge dispensation for at få studielån i måneder, hvor man ikke modtager SU. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet man under ingen omstændigheder kan få studielån i de måneder, hvor man ikke er SU-berettiget! Det gælder også for måneder, hvor man har frameldt SU, fordi man har tjent for meget.

1.årsprøven
Der er sket en mindre ændring af de regler om 1.årsprøven, som trådte i kraft for de studerende, der begyndte på HA-dat i efteråret 1993.

Ændringen betyder, at man, hvis man ikke består en evt. reeksamination i august, har mulighed for at blive indstillet til et tredje forsøg ved udgangen af 3. semester. Betingelsen for at kunne gå til reeksamination ved udgangen af 3. semester er, at man er studieaktiv med hensyn til 3. semesters pensum.

Reeksaminationen i august er et ekstra tilbud til de studerende, og udnyttes dette ikke, er der kun et yderligere forsøg efter 3. semester, det vil sige 2 forsøg i alt.

Med venlig hilsen

Helle '91, studievejleder