Studievejledning

Orlov
Som opfølgning på sidste indlæg i DØK-smiler kan jeg nu bekræfte, at det først er muligt at få orlov fra studiet efter 1. studieår.

Det skal samtidig bemærkes, at det ikke er muligt at framelde sig eksaminer på 1. studieår. Da reglen lyder at 1. studieår skal bestås inden for det første år efter optagelse.

SU-pejlepunkter
På sidste studienævnsmøde af den 15. oktober 1993 blev SU-pejlepunkter - som beskrevet i sidste nummer af DØK-smiler - endelig fastsat.

Det vil sige at for at blive regnet studieaktiv og dermed SU-berettiget skal du på 1. år DØK have deltaget i nationaløkonomieksamen til jul. Det gælder både gruppearbejde og mundtlig eksamen (blank besvarelse tæller ikke med).

På 2. år DØK skal du deltage i sommereksamen - igen både i gruppearbejde og mundtlig eksamen.

På 1. år af Cand.merc.-dat. skal du deltage i mindst 2 eksaminer i løbet af året.

Med venlig hilsen

Sanne '90, studievejleder