Studievejlederen

Sidste indlæg inden sommerferien. Nogle af meddelelserne kommer desværre lidt sent. Men bedre sent end aldrig!

Eksamen
Det er tidligere besluttet i Studienævnet, at eksaminator skal have udarbejdet mindst 10 spørgsmål i pensum ved mundtlige eksaminer. Desuden skal spørgsmål i pensum og i rapporten være adskilte. Det vil sige de må ikke være på samme stykke papir.

1. års prøve
Der går rygter om at 1.års prøven gælder fra i år. Dette er ikke sandt! 1. års prøven og dermed ingen omgængere træder første i kraft fra efteråret 93.

Fraklip
Hvis optjente klip på mellemuddannelsen ikke er opbrugt som dobbeltklip inden sommerferien, overføres de til overbygningen, hvis man vel og mærke påbegynder denne. Det skal bemærkes, at dobbeltklippene kan fås i det sidst år af ens uddannelse.

God sommerferie

Sanne'90