Studievejlederen

I dette nummer indeholder indlægget nye åbeningstider på studievejledningen, lidt om SU, evalueringsdage samt en rettelse til sidste nummers indlæg.

Nye åbningstider
Jeg skal gøre opmærksom på, at åbningstiderne er ændret til følgende:
tirsdag 9.30 - 14.30 på JTP
onsdag 10.00 - 12.00 på Nansensgade
onsdag 12.10 - 14.30 på JTP

Evaluering
Kontaktpersonerne fra de enkelte årgange bedes give sekretariatet besked om hvilke dage, der hen mod undervisningens slutning er mest hensigtmæssige med henblik på stort fremmøde. Jo flere studerende, der udfylder evaleringsskemaerne, jo mere sigende bliver evalueringsresultaterne.

Cand.merc.-dat
I sidste nummer af DØK-smiler skrev jeg, at cand.merc.-dat kan vare i op til 5 år fra første eksamensdato. Dette er ikke korrekt! De 5 år tæller fra tilmelding til overbygningen. Dvs. påbegyndes cand.merc.-dat i efteråret 1993, skal uddannelsen være afsluttet senest i sommeren 1995. Denne regel trådte i kraft i efteråret 1992.

SU i sommerferien mellem grund- og overbygningen
Ønsker du SU i sommerferien i overgangen fra HA-dat. til overbygningen, skal du udfylde SU-skemaet, der kan hentes i DØK-sekretariatet, og de skal afleveres igen samme sted. Skemaerne skal afleveres og det senest den 19. maj.

M.v.h.

Sanne'90