Nyt fra DØK-foreningen

På sidste bestyrelsesmøde den 24/3-93 blev bl.a. nedenstående interessante ansøgninger og punkter behandlet:

ANSØGNINGER

Der er nu udarbejdet en standard-ansøgningsblanket som er mangfoldiggjort og anbragt ved postkassen i DØK/MØK-Centeret.

Første ansøgning om kr. 1.200,- til støtte for en Bowling-tur (opslag i DØK-Smiler) blev bevilget.

Fra dimitendudvalget blev der ansøgt om 1.000 kr. i udlæg til udsendelse af 200 breve, samt ansøgt om beløb til ost og rødvin til første sammenkomst for dimitenderne. Dette blev bevilget.

Nogle 1.års-døkkere ønskede forhåndstilsagn på en ansøgning om en hyttetur efter endt eksamen. Der blev henvist til vores indlæg i DØK-Smiler om støtte til sub-grupper. Det blev diskuteret om ansøgninger fra subgrupper, og dermed total afskæring af en stor gruppe andre DØK'ere ville tage overhånd. Vi mener dog at kunne styre det og sige fra i god tid. Vi vil derfor se velvilligt på en sådan ansøgning, som vi dog først vil tage endelig stilling til efter aflevering af en udfyldt standardansøgning.

En "ikke-økonomisk" ansøgning om brug af foreningen som forening blev fremlagt. Bl.a. Helle '91 har undersøgt muligheder for lån af sportshal(ler) i Københavns Kommune, og fundet ud af, at man som forening med et vist antal medlemmer kunne få stillet gratis faciliteter til rådighed. Foreningen blev derfor anmodet om at underskrive ansøgningen. Dette initiativ blev yderst positivt modtaget, og derfor vedtaget.

Thomas Hensing ønskede forhåndstilkendegivelse om støtte til Survival Game/Paint Ball inden han gik videre med planlægning og ansøgning. Prisen er høj, men f.eks. kunne transporten dækkes. Vi er i hvert fald velvilligt indstillede, og glæder os selv til at prøve.

DIVERSE

DØK-trøjer.
Opgaven er overdraget til aktivitetsgruppen, men HC bistår stadig med råd og vejledning.

Stereoanlæg.
Idéen blev nedstemt. Der var for stor problematik om erstatningsansvar, og istedet for at bruge/"risikere" en trediedel af foreningens formue blev det fundet mere forsvarligt at leje, og så yde tilskud til dette.

Netværksseminar.
First Lanmark og Microsoft har været kontaktet og begge har stillet sig velvillige. Mandag d. 10/5 kl. 18-20.30 er foreløbig aftalt. Opslag kommer snarest. (Findes andetsteds i dette SMiler. red.)

Konsulent i arbejde seminar.
Dette er pga. sygdom endnu ikke helt færdigplanlagt. Det er dog "på trapperne" og opslag kommer snarest.

Manuduktioner.
Priser og placering før eller efter skriftlig rapport blev diskuteret. Placering bliver foreløbig efter skriftlig rapport (folk er sat ind i stoffet), men skal medtages som punkt i fremtidige evalueringsskemaer.

Generalforsamling.
Lørdag d. 20/11 blev vedtaget. Vi kontakter Serapions Orden for at reservere lokalerne fra sidste år. Morfars Fun-pub på Pile Allé skal muligvis også kontaktes m.h.p. invasion efter lukketid i ordenslokalerne.

For DØK-Foreningens bestyrelse Jørgen Steines '89