Studievejlederen

Siden sidst har henvendelserne primært været rettet mod overbygningen, hvilket indlægget bærer præg af.

Cand.merc.-dat
På nuværende tidspunkt kan jeg meddele, at tilmelding til Cand.merc.-dat er senest den 15. juni, hvorimod tilmelding til Cand.merc. er den 1. juni.

På en ikke nærmere fastsat dato i maj måned vil der blive holdt et informationsmøde om overbygningen, hvor oplysninger om fag, eksamener og generelle regler vil blive taget op. Mødet kan ikke ligge tidligere, da fagbeskrivelsen ikke udkommer før.

Orlov
For dem der overvejer at tage en pause eller arbejde efter mellemuddannelsen anbefales det, at de tilmelder sig Cand.Merc.-dat og dernæst enten tage orlov eller framelde sig eksamener. Dette er af hensyn til en evt. indførsel af adgangsbegrænsning til overbygningen.

Orlov kan vare for et 1/2 - 1 år og din SU stilles i bero i perioden.

Framelding af eksamener er en anden mulighed. Ulempen kan være, at det netop er meget vigtigt at huske at framelde eksamener. Det skal bemærkes, at overbygningen skal gøres færdig senest 5 år efter den 1. eksamen. Cand.Merc.-dat kan således trækkes ud i længere tid, hvis man vælger at udskyde de første eksamener. Dette gælder ikke for Cand.merc., hvor strukturen er fastlagt gennem linievalg. De 5 år tæller derfor fra 1. semester.

Studielån
Tilbagebetaling af studielån påbegyndes ca. eet år efter, at man ikke længere er tilmeldt studiet. D.v.s hverken under orlov eller ved framelding af SU-klip.

SU i sommeren mellem HA-dat. og Cand.Merc.-dat.
Ansøgningsskemaerne udkommer ikke før i maj. Når de er at finde, vil dette blive oplyst på tavlen i DØK/MØK.

Studiesekretariatet
På Lise's vegne bringer jeg en anmodning om at overholde tider for afleveringsfrister af hensyn til bl.a. planlægning.

Sanne '90