Nyt fra DØK-foreningen

Som et led i at gøre DØK-Foreningen mere åben og tilgængelig, bringer vi igen nogle nyheder og et komprimeret mødereferat. Det er således muligt for dig som DØK'er bedre at følge med i din forenings arbejde, planer, tanker og ambitioner.

Interessante punkter fra dagsordenen på bestyrelsesmødet d. 15.2.93 var bl.a.:

  1. Ansøgninger
  2. Diverse arbejdsopgaver
  3. Manduktioner
  4. Evt.

Ad. 1 (Ansøgninger)
A. Bo K. Larsen ('88) fik bevilget kr. 1900,- til sin produktion og redigering af en DØK-video

B. Josefine's og Helle's (begge '91) fik bevilget kr. 500,- som tilskud til brevudsendelse ifbm. 2.års-festen. Og der blev udlagt kr. 2400,- som depositum til lokaleleje (til DSR).

DØK-Foreningen afventer regnskab og bilag ifbm. både A og B.

Ad. 2 (Diverse arbejdsopgaver)
A. DØK-trøjer. Der vil nok blive lavet en T-shirt og en sweatshirt. Lay-outet og logoet, der skal påtrykkes, vil sandsynligvis blive fundet vha. en konkurrence (med flotte præmier).

B. DØK-stereoanlæg. Mulighederne for køb af et ret kraftigt og solidt stereoanlæg diskuteres pt. i DØK-foreningen. Det ville skulle anvendes til DØK-fester, RUS-tur og endelig udlejes billigt til alle DØK'ere, som en DØK-frynsegode. MEN det er en større udskrivning (15-20.000,-) og kræver større overvejelse og undersøgelse. Bl.a. en massiv interesse-tilkendegivelse fra mange DØK'ere!!

C. "Konsulent i arbejde"-seminar. Er stort set allerede færdigplanlagt! Talere vil bl.a. komme fra Price Waterhouse og fra Andersen Consulting. Det synes at blive et spændende seminar og forventes at ligge (allerede) i uge 16, nok tirsdag. Hold aftenen fri og øjnene åbne. Der vil komme opslag i DØK-centeret.

D. Netværksseminar. Der planlægges et seminar om computer-netværk. Det skal være ret konkret og meget praktisk betonet. Der forventes at komme to repræsentanter fra de ledende netværksleverandører (Novell og LAN), samt en del ældre DØK'ere, der skal fortælle om deres arbejde med computernetværk. Seminaret forventes afholdt i uge 19!

E. DØK-postkasse. Der er købt og opsat en DØK-postkasse i DØK-centeret. Denne kan benyttes til alle henvendelser til de forskellige DØK-grupper (DØK-SMiler, DØK-Foreningen, Aktivitetsgruppen, Festudvalget ...). Husk derfor at skrive modtager på!

F. Udestående hos Frede Fup. DØK-foreningens kassér arbejder på at inddrive vores gamle tilgodehavende på kr. 1700,- hos en tidligere DØK'er (kaldet Frede Fup).

G. Standard-ansøgningsformular. Der er blevet lavet en standard-ansøgningsformular, som kan/skal benyttes ifbm. ansøgning om penge/støtte til DØK-aktiviteter/arrangementer fra DØK-Foreningen. Disse vil blive lagt frem i DØK-Centeret.

Ad. 3 (Manduktioner)
Der undersøges muligheder for lokaleleje i Studenterforeningen og via DSR.

Et tidligere seminar's regnskab viste overskud. Det blev diskuteret om det var hensigtsmæssigt og "meningen". Fremtidens seminarer vil sandsynligvis afholdes til ægte kostpriser for alle DØK'ere - men dette vil blive behandlet på et senere møde.

Evalueringsskemaer til manduktioner blev diskuteret. Der vil blive lavet et oplæg til et nyt skema.

Ad. 4 (Evt.)
HC (DØK-Foreningens sekretær) vil gerne have div. materialer, der ligger og flyder hos de tidligere DØK-foreningsmedlemmer (bl.a. referater og ansøgninger).

Under en længere diskussion af DØK-Foreningens image/målsætning/paragraffer mv. var der generel enighed om følgende:

For referatet + venlig hilsen Thomas Hensing '89