Nyt fra DØK-foreningen

DØK-foreningens nye bestyrelse har ambitioner!!! Der vil fremover være et fast indlæg i DØK-SMiler, vi vil sørge for at de studerende får et godt indblik i hvad DØK-foreninens bestyrelse render rundt og laver. Inden længe vil bestyrelsens medlemmer samles for, at få nedfældet DØK-foreningens mål, regler, opgaver og særligt forsøge at styrke et image, som en aktiv forening der varetager de studerendes interesser. Har du et forslag til DØK-foreningen's fremtid, så er du meget velkommen, bestyrelsen er lydhør overfor konstruktive forslag.

Se frem til næste nummer, for da vil DØK-foreningen profi'lere sig.

Postkasse
DØK-foreningen ønsker en bedre kontakt med alle medlemmerne, derfor vil der blive sat en postkasse op i DØK/MØK-centret, denne er herefter til fri afbenyttelse af alle DØK'ere. Ris, ros, forslag, ansøgniner, reflektioner over livet og hvad der ellers måtte røre sig i DØK'ernes sind, alt har interesse. Postkassen vil desuden kunne benyttes til at aflevere indlæg til DØK-SMiler.

Komprimeret mødereferat
Fremover vil der være et komprimeret mødereferat fra DØK-foreningens bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmøde d. 11/1-93.

Dagsorden:
1) Konstiturering af bestyrelsen
2) Kasseren fremlægger regnskab
3) Opgaver/aktiviteter
4) Intro
5) Manuduktioner
6) Seminar
7) DØK-SMiler
8) Ideer til det nye år
9) Image,regler osv.
10) Næste møde
11) Evt.

Jørgen Steines var blevet valgt som kasserer, H.C. blev sekretær og Katrine blev formand. Efter en del problemer med overdragelse af regnskabet, havde kasseren helt styr på regnskabet, så der blev tegnet og fortalt. Girokontoen ændres til den nye bestyrelse. Det blev besluttet at alle bilag skal gemmes i 5 år.

Opgaver og aktiviteter vil blive listet i næste nummer. DØK-foreningen efterlyser DØK,ere, der ønsker en eller flere gode ideer finanseret.

Manuduktionerne fortsætter da de har stor succes, vi beklager dog at der har været begrænsede pladser, dette skyldes problemer med lokalereservationer. Vi vil tilstræbe at alle kan deltage i disse manuduktioner, derfor forsøger bestyrelsen at få store lokaler "ude i byen". Der har været ytret ønske om at lægge manuduktionerne før den skriftlige opgave, dette undersøges.

Der var mange gode forslag til seminarer i foråret, disse undersøges og der vil senere være indlæg med mere konkrete facts.

Der vil fremover være et fast indlæg i DØK-SMiler fra DØK-foreningen. Der er selvfølglig altid mulighed for alle DØK'ere, at komme med ideer og forslag, f.eks:

DØK-foreningens bestyrelsesmøder vil ligge fast på den 2. mandag i måneden.

Dette var meget kort om hvad der skete på sidste bestyrelsesmøde. Du er meget velkommen til at sætte dit præg på hvad der skal ske på næste møde, så kom endelig med opgaver, ideer, ros eller ris.

For DØK-foreningens bestyrelse

Katrine '90