DØK-studiemøde den 16.11.92

af magister bibentus Verning '91

1. Feedback på skriftlige opgaver.
Problem: Lærerne giver ikke skriftlig tilbagemelding på skriftlige opgaver, da der ikke er råd. Forslag: Lærerne kunne i stedet udfylde et detaljeret afkrydsningsskema. Arbejdsgruppe: Lohse '90 og Kim '88.

2. For stort pensum i finansiering.
Problem: Eleverne kan ikke nå at læse hele FIN-pensum, men FIN kan ikke følges på overbygningen, hvis der skæres i pensum. Lærerne vil heller ikke undervise, hvis der bliver skåret, da vi så ikke vil leve op til andre økonomistudier.

Forslag: a) Mindre projekter eller opgaver i de andre FIN-bøger, men ikke i Levy & Sarnat. b) EØ skal organisatorisk styres ligesom DASY, hvor al datalogi er samlet. Arbejdsgruppe: Ønskes (medlemmer skal også være 1-års stud.)

3. Gruppedannelser.
Problem: Da DASY ikke har nok styr på, hvem der stadigvæk går på studiet, kommer nogle (ikke efter eget valg) i restgrupper. Forslag: a) Gruppestørrelse efter eget ønske. b) Udvidelse til 3-6 mandsgrupper (eller kvindegrupper). Arbejdsgruppe: Ann '90, Christian '92 og Gert '92.

4. Evaluering af vejledere.
Problem: Vejledere bliver ikke checket fagligt. Forslag: Ønskes. Arbejdsgruppe: Ann I. Gen '90.

5. Feedback fra studerende på undervisning.
Problem: Det er først efter endt uddannelse, at feedback kommer, og det er for sent. Forslag: Ønskes. Arbejdsgruppe: Lohse '90, Gerd '92 og Kenn '91.

6. Studiestartsinformation.
Problem: Ved studiestarten får eleverne ikke info. om supplerende kurser, stopprøver og lign. Forslag: Bedre info. ved studiestart. Arbejdsgruppe: Helle '91.

7. Statistik skal udskiftes med erhvervsret.

8. Ændring af organisationsundervisning.

9. Kommunikation.

10. Mere sammenhæng mellem økonomifagene.

11. For lidt regnskabslære.

Pkt. 7-11 sorterer under økonomidelen og vil blive diskuteret og varetaget af én arbejdsgruppe dér.

Arbejdsgruppe: Hans '91, Borup '92, Magnus '92, Malene '92, Helle '91, Gerda '92, Vejrum '90 og Ann I. Genigen '90.