Underudvalg i DØK-foreningen!

Som den kvikke læser vel har bemærket (under forudsætning af, at de ærede redaktører af DØK-Smiler har placeret dette indlæg efter indkaldelsen til generalforsamlingen i DØK-foreningen) foreslår den siddende bestyrelse at der oprettes et generalforsamlingsvalgt underudvalg i DØK-foreningen, der skal varetage opgaver omkring dimittenderne.

Årsagerne til dette tiltag er:

For at undgå nogen misforståelser om årsagen til nedsættelsen af udvalget skal det lige præciseres at:

Endelig er det jo også en medvirkende årsag at der er et par "gamle" DØK'ere, der er meget interesseret i at gøre en arbejdsindsats på dimittendområdet - deriblandt undertegnede fra årgang 86, dimmiteret som Cand.merc.-dat i april 1992.

Jeg er meget interesseret i at modtage henvendelser fra dimmitender eller andre, der mener at have gode idéer til aktiviteter som et et sådanne udvalg skal prioritere højt. En ramme for en arbejdsplan vil nemlig blive fremlagt på DØK-foreningens generalforsamling den 26.november.

Hermed en klar opfordring til dimmitenderne om at møde op. Husk der er jo også den efterfølgende gallafest...!

Mikael Bjertrup '86
(for 4-6 år siden med aliasnavnet Magnus !)
tlf. 3181-1767, arb. 3333-5014.