Nyt fra studienævnet

Eksamen i organisation på 2. år
Beslutningen fra forrige møde om gruppeeksamen i organisation uden mundtlig evaluering på 2. år blev ændret. Det er ikke lovligt, i følge bekendtgørelsen, at give karakterer i en grupperapport, med mindre det er muligt at identificere den enkeltes arbejde. Studienævnet vedtog derfor, at rapporten bedømmes til bestået/ikke bestået (det må man nemlig godt) og derudover får de studerende en vejledende karakter - men den vil altså ikke figurere på eksamensbeviset.

Datalogieksamen på 1. år
Det blev oplyst på mødet, at der ved datalogieksamen på 1. år anvendtes en fordeling på 40-30-30. Studienævnet har imidlertid besluttet, at fordelingen skal være 50-20-30. DASY bliver adviseret herom og sammenvejningen af de tre karakterer bliver naturligvis rettet.

Pensum i finansiering
Studienævnet fandt ved gennemgang af de indleverede pensumlister, at pensum i finansiering umiddelbart så meget stort ud. Den fagansvarlige vil blive bedt om en reducering af pensum.

Projekt i informationsbehandling på 3. år
Studienævnet var klar over de problemer, der var med at finde grupper og virksomhed til projektet på nuværende tidspunkt. Det er imidlertid meget vigtigt, at projektet udarbejdes sideløbende med undervisningen, og derfor blev datoen fastholdt til d. 31. august 1992. Der vil blive givet besked herom i bedre tid til næste år. Derudover kunne studienævnet ikke godkende, at pensumkarakteren skulle kunne påvirkes af den litteraturopgave, som afleveres i september. Det bliver i stedet udformet som en godkendelsesopgave. Du skal med andre ord gennemføre litteraturopgaven for at kunne gå til eksamen i informationsbehandling.

Det var de vigtigste punkter fra dette studienævnsmøde. Næste møde bliver den 23. juni kl. 8.30 i "Klubben" og du er som sædvanlig meget velkommen til at møde op eller kontakte studienævnsrepræsentanten på din årgang, hvis du skulle være interesseret i information om studienævnet.

Karen '88