DØK-foreningen

Den Blå Bog er kommet
Igen i år har DØK-foreningen udgivet den Blå Bog over dimittender fra DØK. Den Blå Bog indeholder beskrivelser af, hvad den enkelte dimittend arbejder med, har speciel viden om, har skrevet afsluttende opgave/kandidatafhandling om etc. Med andre ord er den Blå Bog en oversigt over, hvad færdige DØK'ere laver i erhvervslivet.

Den Blå Bog er udleveret til alle, der er dimitteret og som samtidig er medlem af DØK-foreningen. Hvis du ikke tilhører denne gruppe af DØK'ere, men alligevel er interesseret i at anskaffe et eksemplar af den Blå Bog, så kontakt et af DØK-foreningens bestyrelsesmedlemmer. Du kan få den Blå Bog tilsendt for et mindre beløb.

Den Blå Bog udkommer 2 gange årligt. Næste gang er i slutningen af efteråret 1992 (ultimo oktober).

Reception for DØK-dimittender
DØK-foreningen afholder traditionen tro igen i år reception for alle DØK'ere, der er dimitteret i det forløbne år. Således er alle nye DØK-dimittender inviteret til receptionen fredag den 19. juni 1992 - dette gælder naturligvis såvel dimittender fra HA-dat som dimittender fra cand.merc.-dat. og evt. interesserede pårørende.

Ved arrangementet vil der være en let anretning og et lille glas.

Seminarer i efteråret
Der vil blive afholdt ca. 2 seminarer pr. semester. Dette er nogenlunde er, hvad der kan nås, hvis der skal tages hensyn til rapport-skrivning og eksaminer. Efter vores erfaringer det sidste års tid med afholdelse af seminarer, har det ikke overraskende vist sig, at deltagelsen i seminarerne er stærkt afhængige af andre aktiviteter på studiet.

Aktuelle emner, der er blevet foreslået er indlæring af edb-systemer, GroupWare, CASE, Client/server, multimedier, virksomhedspræsentation etc. Hvilke emner, der vil blive taget op på de 2 seminarer i efteråret, vil afhænge af DØK-foreningens held til at få kontakt til de relevante personer. Når et seminar er på plads, vil det vanen tro blive annonceret i DØK-SMiler og i DØK/MØK-centret.

Skulle du have en idé til et seminar eller er du evt. selv interesseret i at afholde et seminar om et DØK-relevant emne, så kontakt DØK-foreningen.

Galla i efteråret
Igen i år afholder DØK-foreningen den årligt tilbagevendende generalforsamling med efterfølgende galla-middag og galla-fest. I den forbindelse kan du give dit bidrag i flere henseender. Første og fremmest bliver generalforsamlingen brugt til at vælge den nye bestyrelse - det er altså her, du kan stille op, hvis du vil være med til at påvirke DØK-foreningen i det næste år. Men generalforsamlingen bliver også brugt til at udstikke retningslinier for, hvad DØK-foreningen skal bruge tid og penge til. Derfor er det her, du kan komme med netop dine forslag. Sidst men ikke mindst vil der under galla-middagen bliver afholdt en række arrangementer, herunder kåring af årets DØK'er, inlæg fra årets festtale samt anden underholdning. Har du et forslag til, hvem der skal kåres til årets DØK'er eller hvem årets festtaler skal være eller ....? Så kontakt DØK-foreningen.

Med venlig hilsen
DØK-foreningen

Bestyrelsen består af: