Referat af studienævnsmøde den 28.4.92

Organisation på 2.år
Der har været en del problemer med at motivere de studerende til at læse organisation på 3. og 4. semester. Derfor fremkom to forslag, som blev diskuteret godt igennem. De 2 muligheder var

Resultatet blev forslag 2. Denne ordning vil komme til at gælde for de studerende, der starter til sommer.

Sideløbende med dette var der en del utilfredshed med vægtningen af de enkelte karakterer på eksamensbeviset. Nedenfor angives den løsning, vi i SN nåede frem til. Dette vil ligeledes komme til at gælde for de studerende, der starter til sommer.

Vægt
1. år 1 rapport i NAT/STAT 1
1 rapport i EØ 1
1 rapport i DAT 2
2. år 1 rapport i EØ (FIN) 1
1 projekt i EØ (AFS) 1
1 rapport i DAT 2
1 rapport i ORG 1
3.år 1 integreret projekt i INF/SVIR 2
1 integreret rapport i ORG/EØ (ØS) 1
1 afsluttende integreret projekt 3
Samlet vægt 15

Overgangsordning på cand.merc.
Der er kun mulighed for at konvertere til den nye cand.merc.dat-ordning, hvis man har afleveret og bestået de 2 opgaver i videnskabsteori senest d. 31.12.92. Derudover er der den ekstra opgave, at man i forbindelse med sin kandidatafhandling skal skrive et appendix til denne, der skal svare til 100 arbejdstimer.

Susanne '90