Sidste nyt fra studienævnet

Nu bringer DØK SMiler et referat af de sidste to DØK-Studienævnsmøder. Mødet den 23. januar, og mødet den 26. februar.

Mødet der blev afholdt den 23. januar, var et konstituerende SN-møde, idet SN-ets forskellige poster skulle fordeles. Resultatet af konstitueringen er som følger:

Formand
Niels Bjørn Andersen

Næstformand
Karen Foller Bisgaard

Dispensationsudvalg
Karen Foller Bisgaard og Børge Lind

Ansættelsesudvalg
Susanne Salbo og Olaf Rieper

Budgetudvalg
Rebekka Rant Christensen og Jan Pries-Heje

Desuden blev der valgt repræsentant og suppleant til FSN. De blev henholdsvis Susanne og Rebekka. Lærerrepræsentant er professor Flemming Hansen (MØK) og suppleant Børge Lind.

Det blev forslået, at der skulle spares på censortimerne på CM hovedopgaven. De studerende var imod besparelsen, og studienævnet accepterede dette.

Det blev besluttet, at alle på overbygningen kan tage ITS, både som 200 timers fag og som 400 timers fag.

DASY foreslog, at man i faget Videnskabsteori udbød et 100 timers fag, så MØK kan beholde det som et 300 t. fag, som de foretrækker, men så det på DØK bliver et 400 timers fag.

Med hensyn til den ny liniestruktur på CM, planlægges der med følgende: - 800 t specialefag (7. semester)

I efterårssemesteret bliver der udbudt tre hele DØK-fag og to halve. I forårssemesteret bliver der udbudt to af hver.

Det blev foreslået at alle CM-stud. får et afløsningsopgavebevis, for at lette administrationen.

Hvis der indgår obligatoriske godkendelsesopgaver i fagbeskrivelsens eksamensform, skal alle være godkendt inden man kan indstilles til eksamen. Hvis man er syg eller dumper til en eksamen på overbygningen, skal der tilbydes omeksamen senest tre måneder efter.

Jan P.-H. kan ikke fungere som vejleder i afløsningsopgaver i dette forår på grund af egen opgave.

Ved SN-mødet den 26. februar, blev der efter de sædvanlige formaliteter fremsat forslag fra Jan P.H. om, at DØK-intro gruppen fremover skulle præsentere sit regnskab for studienævnet. Studienævnet accepterede dette, og Jan P.H. har lavet et udkast til, hvad det skal indeholde. Endvidere blev det besluttet, at der skal ansættes to introadministratorer, der vil blive lønnet med 120 timer. Disse to administratorer vil være ansvarlige for dels budgettet og dels den almindelige rapportering af introgruppens aktiviteter til SN. Med hensyn til tidspunkt for studiestart, afhænger det af, hvornår intro-gruppen har booket hytte.

Ved mødet blev der valgt repræsentanter til ankekommissionen. De blev: Jette Larsen '89, Steen Nygård '88 (suppl) og Olaf Rieper som lærerrep.

Ved spørgsmålet om fagudbuddet på CM, blev det besluttet, at der skal holdes en ny høring om de nye linier. Den løber af stabelen i uge 13, tirsdag den 24. marts kl. 1600 til 1800. Stedet er det store auditorium i Dalgas Have (SC033), samme sted som DØK-foreningen samme aften holder seminar.

Ulrik '91