Tidsplan for hele introperioden

Mandag den 15. august
		Vejlederne køber morgenmad
Kl.	845	Vejlederne møder i parkerne
Kl.	900	Fragglerne møder til morgenmad
Kl.	1100	Parkerne forlades
Kl.	1130	Ankomst til JTP - grupperne fotograferes i den rækkefølge de
		ankommer
Kl.	1145	Kort velkomst, gennemgang af dagens program
Kl.	1200	Velkomst ved dekan Gert Bechlund
		Velkomst ved studieleder professor Niels Bjørn-Andersen
		Velkomst ved studienævnssekretær Lise Hansen
		Velkomst ved studievejleder Sanne Olsen
Kl.	1245	Videre velkomst
		Præsentation af Introvejledere
		Navneopråb
		Gennemgang af ugens program
		Kort gennemgang af rusturen
		Præsentation af jubilæumsarrangementer
		Præsentation af arrangementet om fredagen
Kl.	1315	Lysbilledeshow
Kl.	1330	Frokostpause
		Herunder tilmeldinger til rustur og til jubilæumsarrangement
Kl.	1400	Navnelege
Kl.	1530	Slut på dagen, vejledere samles for at evaluere, samt for at
		inddele fragglerne i praktiske grupper
		Fabrikation af forbryderalbum
		Ringen rundt om besøgsaften


Tirsdag den 16. august
Kl.	845	Vejlederene mødes
Kl.	900	Samling til navneopråb og gennemgang af dagens program
		Eventuelle tilmeldinger til rustur og jubilæumsarrangement
		Annoncering af hvilke praktiske grupper der er på rusturen
		Tilmelding til øvrige grupper
		Udlevering af forbryderalbum
Kl.	1000	Navnelege
Kl.	1045	Miniskattejagt (herunder HHK's edb-miljø)
Kl.	1145	Frokost
Kl.	1230	DØK-grupper
		12.30 DØK-foreningen v/ Sofie '92 og H.C. '90
		12.40 Aktivitetsudvalget v/ Helle Schade Hansen '91 (m.fl.?)
		12.50 Festudvalget v/ ca. 10 FU'ere
		13.00 PR-gruppen v/ Mette '93
		13.10 DØK SMiler v/ Inder '90
		13.20 Koordinationsudvalget v/ TT
		13.30 DØKnet v/ Lohse '90
		13.40 Afrunding ved introvejleder(e)
Kl.	1400	Navnelege. Herunder vises DØK-filmen.
Kl.	1530	Slut på dagen
		Alle madgrupper til rusturen mødes for at planlægge, sammen med 
		deres kontaktvejleder
		Vejledere samles for at evaluere


Onsdag den 17. august
Kl.	845	Vejlederne mødes
Kl.	900	Samling til navneopråb og gennemgang af dagens program
		Eventuelle tilmeldinger til rustur
		Et sidste husk nu at komme på fredag
		Madlavningsgrupperne + vejledere afleverer indkøbslister
Kl.	915	Præsentation af studenter- og andre interesseorganisationer
		9.15	De Studerendes Råd
		9.30	Moderate Studenter
		9.45	Konservative Studenter
		10.00	15 minutters pause
		10.15	AIESEC
		10.30	FDC/YC
		10.45	DJØF
		11.00	Dansk Dataforening
Kl.	1115	Navnelege
Kl.	1215	Frokostpause
Kl.	1300	Handelshøjskolens opbygning
Kl.	1430	Fagbeskrivelser
Kl.	1530	Slut på dagen


Torsdag den 18. august
Kl.	845	Vejlederne mødes
Kl.	900	Samling til navneopråb og gennemgang af dagens program
		Eventuelle tilmeldinger til rustur
Kl.	915	DØK'ere i arbejde
Kl.	1000	Navnelege
Kl.	1100	Sponsorpræsentation
Kl.	1130	Skattejagt
Kl.	1500	Slut på dagen
		Alle mødes på græsplænen foran JTP til Lego-konkurrencer og 
		fremsyngning af sange


Fredag den 19. august
Kl.	800	Introduktionsforelæsning til datalogi. Lokale J213
Kl.	1000	Grupper mødes for at planlægge aktiviter på rusturen

Kl.	1900	Vejlederne går ud og spiser
Kl.	2100	Hyggeaften på Studenterforeningen.


Mandag den 23. august
Kl.	930	Alle mødes på plænen mellem JTP og Forum
Kl.	1000	Busserne ankommer
Kl.	1010	Afgang!
		Udlevering af hemmelige venner i bussen
Kl.	1120	Ankomst til hytten og indkvartering
		Fordeling af sengepladser, både de rigtige og de forkerte
		1130 Vejlederpigerne laver frokost
Kl	1245	Samling til velkomst. Ordensregler og praktiske meddelelser.
		Udlevering af hemmelige venner
Kl.	1300	Frokost
		1400 Opvask. Holdet starter DØK-spillet når det er færdigt
Kl.	1400	DØK-spillet
		1600 Vejlederfyrene starter madlavningen.
Kl.	1700	Spillene afsluttes
Kl.	1800	Piger på DØK (girls only!)
Kl.	1900	Aftensmad
		2000 Opvask. Holdet laver også snobrødsdej
Kl.	2200	Snobrød på bålpladsen


Tirsdag den 25. august
Kl.	0830	Morgenrengøring
Kl.	0930	Morgenmad
		1030 Opvask. Holdet starter UBM bagefter
Kl.	1030	UBM (af ca. 2 timers varighed)
		1200 Frokostholdet starter tilberedningen
Kl.	1230	UBM afsluttes
Kl.	1330	Frokost
		1430 Opvask. Næste punkt for holdet er studieteknik
Kl.	1430	Kommunikationsøvelse - vindmøllen
		1600 Aftensmadholdet starter tilberedningen
Kl.	1600	Studieteknik
Kl.	1700	Kommunikationsøvelse - puslespil
Kl.	1900	Aftensmad
		2000 Opvask
Kl	2145	Opvarmning med teambuilding-øvelser
Kl.	2200	Natløb


Onsdag den 26. august
Kl.	0830	Morgenrengøring
Kl.	0930	Morgenmad
		1030 Opvask efter morgenmad
Kl.	1030	Fupaktivitet som lægger op til hvileformiddag
		1100 Frokostholdet starter tilberedningen
Kl.	1230	Frokost
		1330 Opvask.
Kl.	1330	Kommunikationsøvelse  - krokodillefloden
Kl.	1430	DØK'eres studiejobs
		1600 Aftensmadholdet starter tilberedningen
Kl.	1600	De besøgende ankommer
		Rundbold, fodbold og hyggesnak
Kl.	2000	Besøgsaften-aftensmad
		2200 Opvask
Kl.	2200	Fest


Torsdag den 27. august
Kl.	0900	Morgenrengøring
Kl.	1000	Morgenmad
		1100 Opvask
Kl.	1100	Kommunikationsøvelse - fall-out shelter
		1130 Frokostholdet starter tilberedningen
Kl.	1300	Frokost
		1400 Opvask
Kl.	1400	Olympiade
		1500 Aftensmadholdet starter tilberedningen
Kl.	1900	Festmiddag
		2100 Opvask
Kl.	2100	Gruppeprojekt - karakteristik af årgangen
		Fraggleunderholdning
		LappeDØK'er-show


Fredag den 28. august
Kl.	0800	Morgenrengøring
Kl.	0900	Morgenmad
		1000 Opvask
Kl.	1000	Rengøring af hele komplekset
		Betaling af bargæld
		Udlevering af evalueringsskemaer
Kl.	1100	Auktion
Kl.	1200	Hytten er forladt, busserne ankommer og vi kører hjem
KL.	1330	Hjemkomst til JTP
Kl	1600	Reception på Dalgas Have