Rengøring på rus-tur

Udarbejdet af:
Intro '94: Lars Krohn '92, Britt '92, Sofus '90 og Josefine '91, i april/maj 1994.

Formål:
At der er pænt og rent/at fragglerne gør rent efter sig selv og os.

Udførsel/formidling:
Hver vejleder der er ansvarlig for en rengøring/opvask skal være i besiddelse af en liste med navne + billeder over de fraggler der er meldt til den pågældende tjans.

For at få folk til at møde op til deres tjanser, skal man i første omgang appelere til deres gode vilje, samt pointere at det er deres eget ansvar at holde øje med hvilke grupper de er i. Hvis det ikke hjælper, skal der være en form for afstraffelse, det kan f.eks. være morgenrengøring/rengøring af toiletter den sidste dag + almindelige hån når deres navne opråbes ved et af måltiderne.

Hvordan undgåes det at en fraggle er i to grupper på samme tid? Vi kan lave planerne som eet stort skema, med navne + billeder ud ad den ene akse, og aktiviteter op ad den anden akse. Alternativt bliver det klippe & klistre fra forbryderalbum. Så vil det være let at tjekke om nogen er dobbelt booket. Lister/skema ophænges i spisestuen på Jomsborg, så alle fraggler selv kan holde øje med hvornår han/hun skal "på banen".

Husk, at dem der vasker op efter morgenmad ikke også skal gøre rent i køkkenet den sidste dag (fredag), da de så ikke kan nå at pakke deres ting.

Fraggler skal opfordres til at holde området pænt og ryddeligt hele tiden, dvs. ingen kapsler/cigaretskod ol. over det hele/tag flasker med tilbage til kasserne ol.

Opvask:
Der afsættes 10 fraggler til opvask efter morgenmad/frokost/aftensmad, dog 15 til at vaske op efter aftensmad på besøgsaften og efter festmiddagen.

Morgenrengøring:
12 fraggler, da det pr. erfaring vides at ca. 4 ikke møder op samt een vejleder. Morgenrengøringen skal foretages lige inden morgenmaden.

Hver dag skal følgende gøres:
Spisesal: Fejes, borde tørres af.
Gangarealer: Fejes.
Glasburet: Fejes, borde tørres af, flasker stilles tilbage i kasser.
Græsplænen: Flasker, papir ol. samles op.
Sovesale: Fejes, flasker stilles tilbage i kasser.
Riddersalen: Fejes, borde vaskes af, flasker stilles tilbage i kasser.
Toiletter: Rengøre toilettet med wc-rens. Vaske gulvet med Ajax.
Køkken: Dette lokale er en undtagelse. Der skal gøres rent hver gang der har været i brug. De fraggler der vasker op, skal også tørre borde af og feje i spisesalen. Hvis der er nogen der "stjæler" mad i løbet af natten, skal de saft-suse-mig selv rydde op igen.

Hovedrengøring den sidste dag:
Hovedrengøring skal planlægges hjemmefra. Til hvert af nedenstående områder afsættes en/to vejledere + et antal fraggler. Hver vejleder får en liste over hvilke fraggler han/hun er tildelt.

Spisesal: Fejes + gulvvask, borde tørres af, og stilles som de stod da vi kom.
Gangarealer: Fejes og gulvet vaskes.
Glasburet: Fejes + gulvvask, borde tørres af, flasker og andet skrald samles op.
Græsplænen: Flasker, papir, cigaretskod ol. samles op.
Sovesale: Fejes, gulve vaskes, flasker og andet skrald samles op.
Riddersalen: Fejes + gulvvask, borde vaskes af og stilles som de stod da vi kom, flasker og andet skrald samles op.
Vejlederværelser + stue: Støvstuges, håndvaske skures, alle møbler stilles tilbage som de stod da vi kom.
Køkken: Borde ol. vaskes af, køleskab og hylder tømmes, gulv fejes og vaskes.
Toiletter: Rengøre toilettet med wc-rens, skure håndvaske. Vaske gulvet med Ajax.

Materialer:

Bilag: