Olympiade

Lavet af
Intro '92: Marianne '91, Tjørnov '90 og Lene '91. Revideret af intro '93: Kristine '91, Keld '89, H.C. '90, Borup '92 samt Christina '92. Revideret af Intro '94: Sidsel '92, Malene '92, Flemming '92, TT '93

Formål
Ren skæg og ballade, flest mulige deltagere.

Materialer
Det vil være fordelagtigt med en megafon til olympiadelederen. Der skal mindst anvendes 6 stk. vejledere som dommere.

Appelsinvandring:
5 appelsiner

Handicap-rundbold:
Denne omfattende disciplin kræver ikke færre end 61 remedier:

Æggeblommen:

Bierball:

Den opmærksomme læser har måske opdaget, at der er for mange af nogle af tingene. Dette er ikke en fejl, men reserver. Er der flere end 20 på hvert hold, får de overskydende bare et handicap vha. de ekstra effekter, bl.a. snore (& bundet en hånd på ryggen eller bundet sammen 2 og 2).

Æggekast:

Kartoffelløb:

Formidling/udførelse
Olympiaden forventes at vare 2-3 timer. Den er umiddelbart kun tiltænkt fragglerne, da der vil være rigelig behov for "officials'ne". Det er vigtigt at udspecificere reglerne, meget meget klart og tydeligt, allerede fra legenes begyndelse. Det vil nok være fordelagtigt, hvis én vejleder forklarer alle regler til samtlige tilstedeværende. De resterende vejledere bør i videst mulig omfang undgå utidig indblanding.

Disciplinerne er:

  1. Appelsinvandring (10 min.)
  2. Handicap-rundbold (90 min.)
  3. Baljeflyvning (15 min)
  4. Æggekast (15 min.)
  5. Kartoffelløb (20 min.)
  6. Æggeblommen (15 minutter)
  7. Bierball (lang tid)

- men selvfølgelig kan overflødige vejledere falde ind på holdene ... ??

1. Appelsinvandring:
Den samme leg som alle tidligere år ... fragglerne kommer rigtig hinanden ved. De lærer nogle vigtige og relevante stillinger og bevægelser. Her en kort beskrivelse, til dem der var uopmærksomme sidste år:

En appelsin skal "vandre" gennem alle holdets fraggler uden brug af hænder - kun hage(r)/hals eller knæ. Snydes der, skal appelsinen en fraggle tilbage! Det hold, der klarer det hurtigst, har vundet.

Opdeling:
Holdene skal være på ca. 10 fraggler, der laves ved at tælle til 8. Vi fordeler evt. overskud. Først konkurrerer 4 hold, derefter resten + et vejleder-hold (la' os så vise dem! !).

2. Handicap-rundbold:
En disciplin der kræver alle vejledernes fulde opmærksomhed og hjælp, for at kunne blive vellykket. Både mht. forberedelse og afvikling!!

Beskrivelse:
Spilles som en blanding af rundbold og baseball, idet det ikke er antal fraggler der løber "hjem" der gir' point, men derimod et point hver gang en base besøges. Markspillerne skal stadig kaste bolden ind til "opkasteren" for at kaste de løbende ud - og ikke hen til basen løberne er på vej til!

Alle spiller med et eller andet handicap - og vi skal holde øje med, at disse ikke fjernes eller på anden måde omgås. Opdages der snyd, trækkes der et point fra deres score. Snyd kan være at spilde vand, tabe noget, undlade at holde noget over hovedet osv. Det af de fire hold, der har scoret flest point, har vundet. Til opdagelse af snyd kan der eventuelt placeres en vejleder i hvert hjørne, disse kan på eget ansvar chikanere spillerne.

Dommeren skal på forhånd have defineret reglerne, mht hvor mange slag man har, hvordan man dør, og man kan løbe befriere osv. Der gives minuspoint for at snyde,

Opdeling:
1. kamp mellem hold B & D. og 2. kamp mellem A & C. Der regnes med ca. 20 fraggler på hver hold, hvorpå handicappene fordeles som følger:

3. Baljeflyvning:
Legen går ud på, at deltageren skal gribe en balje med vand. På et bræt, der ligger over en væltet træstub, står der en opvaskebalje med vand i. Deltageren skal nu træde på brættets modsatte side, og derefter gribe baljen med vand, som kommer flyvende.

Opdeling:
Holdene skal være på ca. 10 fraggler, der laves ved at tælle til 8. Vi fordeler evt. overskud. Først konkurrerer 2 el. 4 hold, derefter resten + evt. et vejleder hold (la' os vise dem).

4. Æggekast:
Beskrivelse: Holdet finder en god griber. De øvrige skiftes til at kaste ægget ud til griberen. Denne laver et mærke/lægger en ting på plænen, hver gang han (/hun?) har grebet ægget uden det knustes, og rykker så længere væk. Holdet med det længste kast er selvfølgelig (skulle gerne være) vejlederholdet.

Opdeling:
Samme opdeling som baljeflyvning. Dog max, 2-3 hold, der kaster ad gangen.

5. Kartoffelløb:
Beskrivelse: Det gælder om at løbe et vist antal meter med en kartoffel på en ske, som kan placeres enten i munden eller holdes i hånden. De forskellige hold konkurrerer om at blive hurtigst færdig. Tabes kartoffelen skal der startes forfra. Tabes den under aflevering til næste løber, skal den blot samles op, og den nye løber fortsætter.

6. Æggeblommen
Deltagerne indeles i hold af ca. 6 personer, som stiller op i en række. Den første på hvert hold for en (rå) æggeblomme i munden. Det er så meningen, at æggeblommen skal "vandre" fra mund til mund ned gennem rækkerne. Det hold der først kan fremvise en hel æggeblomme har selvfølgelig vundet. Skulle et hold være så uheldige, at blommen går i stykker under vejs, skal blommen sluges, og en ny blomme tildeles den første i rækken.

7. Bierball
Bierball er en avanceret form for fodbold,, som kan spilles af alle - uanset evner. Fragglerne indeles i mindst 2 hold (med max 7 deltagere på hvert hold), der skal så spilles efter følgende regler: Kun to hold spiller på samme tid. Ved siden af hvert mål placeres en kasse øl. Når der bliver scoret et mål, skal hver spille på det scorende hold bunde en øl. Det skal der afsættes et minut til, der efter fløjtes kampen i gang igen. De spillere, der på det tidspunkt ikke har drukket deres øl, må ikkke kommme på banen, før de har drukket færdigt. Det hold, der er blevet scoret imod, har der med mulighed for et "power-play". Endviderede skal målscoren have sine arme bundet/tapet bag ryggen. Hvis vedkommende scorer igen, skal denne også have sine ankler sammen. Scorer personen en treide gang, annulleres målet, og spilleren udvises for denne er for god. Der må ikke ydes assistance til bundende spillere - de har jo et helt minut. Hvis en målmand forsøger at rede et skud mod mål (og rør bolden), er det stadigt det modsatte hold, der skal drikke, men da målmanden rørte bolden sidst, er det ham, der skal bindes. Er der flere end to hold, spilles en turnering, hvor det gælder, at handicaps, der er indhentet i de indledende kampe, føres vidrerede. Dette kan give en ganske underholdende finale.

Opdeling:
Der opdeles igen som i baljeflyvningen. Vi kan evt. lave det som 2 hold der kæmper mod hinanden ad gangen.

Bilag
Ingen