Navnelege

Lavet af
Intro '92: Kristine '91, Helle '91, Vejrum '90 og Hensing '89. Revideret af intro '93: Bertel '90, Flemming '92, Havemann '90 og Sofus '90. Revideret af Intro '94: Sidsel '92, Malene '92, Flemming '92, TT '93

Formål
Gæt! Ja, rigtigt! Nemlig at fragglerne lærer hinandens navne på en lidt sjov og social måde.

Materialer
4 aviser (dvs. IKKE Ekstrabørgen eller Baby Times !!) Vel også et antal bolde...

Udførelse/formidling
Nedenfor nævnes de 5 udvalgte navnelege i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen foreslås fulgt, idet det synes fornuftigt, at fragglerne først taler sammen To-Og-To, efterfulgt af en (ofte) sjov personlig præsentation for alle de andre. Denne første leg kan gentages flere gange med forskellige holdsammensætninger og emner. Derefter den lidt langvarige, men grundigt indlærende Til-The-Hos-Kejseren, så alle kan/har hørt alle navnene mange gange. Herefter bruges de nylærte navne i Klap-På-Lår-legen og endelig kommer den sjove, lidt voldsomme/aggressive Slå-Hinanden-Med-Avis. Endelig - hvis alt dette ikke skulle være nok - kan den sidste leg, Alle-Dem-Der...Rejser-Sig, supplere/erstatte efter behov.

Alle nedenstående lege foregår med fragglerne og vejlederne siddende i en stor ring.

1. To-Og-To
Fragglerne taler sammen to og to (med deres sidemand), således at de får præsenteret sig for den anden. Dvs. fortalt f.eks. tidligere arbejde/studie, interesser, alder, bopæl, familie/kæreste og andre særheder. De må gerne tage noter, men skal så selv sørge for papir og pen. Herefter præsenterer/røber de (efter tur) deres sidemand for de andre.

Udføres denne leg flere gange kan man emneopdele samtaleemnerne efter f.eks. familieforhold, hobby, sexperversioner, sommerferie oplevelser, erhvervsarbejde/uddannelse etc.

Vejlederne kan/bør deltage på lige fod med fragglerne.

2. Til-The-Hos-Kejseren
En udvalgt person (vi kan jo sige at han hedder Mortensen) siger "Jeg var til the hos kejseren, der mødte jeg Mortensen". Derefter kører det efter tur, således at sidemanden (som måske hedder Hassan) siger "Jaj war tæl the hås kajser, jaj mødede Mårtensen åg Hassan" osv...

Når en fraggle ikke kan huske et navn, ryger den om bag i rækken som straf, så den til sidst skal fremsige næsten alles navne.

Vejlederne kan/bør deltage på lige fod med fragglerne.

En evt. variant kan bestå i at foranstille sit eget navn med et latterligt øgenavn, som f.eks. Padde-Per eller Mose-Mads. Dette let fjollede ord skal derefter gentages af alle i cirklen som under den oprindelige til-te-hos-kejseren. Denne leg kaldes til-te-hos-kejtede-kejser.

3. Klap-På-Lår
En vejleder (der måske hedder Lottelise) klapper sig på lårene med begge hænder, klapper hænderne sammen, knipser med venstre hånd og siger "Lottelise", knipser med højre hånd og siger "Svenning" (forudsat at der er en fraggle, der er så uheldig at hedde Svenning) der så gør det samme med sig eget og en andens navn. Og så kører den derudad.

Vejlederne deltager på lige fod med fragglerne.

Denne navneleg er desuden yderst anvendelig i forbindelse med alkoholfyldte drikke. Dummer man sig bunder man en øl, hof, vodka eller nikoline. Dette kan dog ikke anbefales allerede i introdagene, men nok først på senere i forløbet.

4. Slå-Med-Avis
En udvalgt fraggle stilles i midten af den siddende kreds, og bevilges en sammenrullet avis. En vejleder siger navnet på en vilkårlig fraggle, hvorefter avis-fragglen skal nå at hamre denne oven i skallen med sin avis, inden den nævnte fraggle fremsiger et nyt navn. Har avis-fragglen succes, skal den netop nedslåede fraggle overtage avis-fraggle-tjansen (med mulighed for at hævne sine lidelser på en uskyldig).

5. Alle-Dem-Der...Rejser-Sig
En vejleder starter med at sige "Alle dem der synes, at Keld har nogle pudsige Marty Feldman-øjne og en fiks tændstikskrop, rejser sig" og vejlederen nævner så samtlige navne. Herefter siger sidemanden noget lignende osv.

6. Smid-med-bold
Fragglerne anbringes i en rundkreds, en vejleder kaster en bold til en fraggle. Fragglen skal herefter sige kasterens(vejlederens) navn, hvorefter han/hun kaster bolden videre til en anden etc.

Husk, at det er vejledernes opgave at motivere alle fragglerne til at deltage i disse lege - også selvom mange finder dem barnlige. Vejlederene skal ligeledes sørge for, at der ikke er noget/nogen, der går over gevind - og at der skiftes leg så snart en bliver "gammel". Vigtigst af alt, så skal vejlederne med deres deltagelse i legene trække anonyme og sjældent nævnte fraggler med ind!

Bilag
Ingen