Kioskgruppe

Lavet af
Intro '92: Kristine '91, Sofus '90 og Lohse '90. Revideret af intro '93: Kristine '91, Keld '89, H.C. '90, Borup '92 samt Christina '92, 1993-06-07. Revideret kraftigt af intro '94: Sidsel '92, Malene '92, Flemming '92 og TT '93

Formål
At uddelegere ansvar og arbejdsopgaver i forbindelse med kioskens drift, samt den overordnede økonomiske styring.

Materialer

Formidling/udførelse
Gruppen skal bestå af 4 studerende. Der tilknyttes 1 vejleder til gruppen.

Kioskgruppen skal være ansvarlig for varesortiment og indkøb til kiosken samt holde dagligt styr på regnskabet, der føres på den bærbare PC. De skal ligeledes være ansvarlige for modtagelsen af kioskvarer fra købmanden.

Ydermere skal indkøb og koordinering foregå i samspil med administratorerne. Afregning for fraggler og os, foregår v.h.a. kæmpe plancher hvor der er plads til 10000000 streger hver dag, så Sidsel ikke mangler øl. Plancherne skal være ophængt i direkte forbindelse med varerne. Der skal tilknyttes et antal skriveredskaber til plancherne, så der ikke er nogen dårlige undskyldninger. Der skal også være umiddelbar mulighed for at tilvejebringe en samfundshjælper ved kasserne.

Der skal gøres status over kiosken én gang daglig. Der afregnes onsdag inden besøgsaftenen (før kl. 16), og igen fredag inden afgang fra feriekolonien.

I stedet for at få leveret øl (og vand) fra købmanden eller brugsen, så kan man få leveret det direkte fra depot. Det er væsentligt billigere, idet købmanden kun giver 4% rabat på øl, og brugsen ingenting. Hvis man eks. bestiller 100 på een gang, så kan man oven i købet få depotet til at levere når man vil have det. Ellers kører de kun ud på faste dage (torsdag i området omkring Jomsborg). De er også villige til at tage hele kasser retur, når de henter pfant om fredagen. Der skulle ligge depoter i Frederikssund.

Udvalg: Kioskgruppen står selv for at bestemme hvad udvalget skal bestå af. Øl og vand som leveres fra depot har de ingen bestemmelse over, idet det er bestilt af administratorerne. Derudover vil det være praktisk af holde sortimentet inden for visse kategorier:

Priser: Hvis hovedparten af øllet leveres fra depot, så skal vi ikke give så meget for det som hvis det kom fra en købmand. Prisen ligger omkring 3,70 kr. for en øl (eks. pfant). Så kan man sagtens sætte prisen på 5 eller 6 kroner. Vær opmærksom på at der her kan skabes en skjult indtægt, som i sidste ende kommer alle tilgode (fragglerne hvis vi bruger pengene på ekstravagant mad eller vin på den sidste aften, eller DØK-foreningen hvis man laver overskud ud af det). Hovedideen er, at kiosken måske ikke skal køre non-profit, men at der godt må tjenes lidt. På denne måde kan der også tages forbehold for et eventuelt tab. Den tilknyttede vejleder er selvfølgelig nødt til at få fragglerne til at sætte priserne rigtigt.

Der skal desuden laves en bartenderordning på besøgsaften, således at baren er bemandet konstant. Baren må ikke lukke før den sidste er segnet. Ydermere skal det for gæsterne kun være muligt at købe kontant eller ved anvendelse af klippekort, og der skal ikke ydes refusion på ubrugte klip.

Bilag
Quick-guide til regneark
Quick Guide til KIOSK-Regnearket

Regnearket "KIOSK_1.XLS" er udarbejdet i Excel version 4.0 DK. Det er temmelig omfattende og består af 6 områder, som har følgende benævnelser:

Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor. Inden beskrivelsen skal følgende korte bemærkninger knyttes til regnearket:

Cellerne der ikke må rettes i, er blevet beskyttet og kun udvalgte vejledere kender kodeordet. Det er ikke nødventigt at fjerne denne for at benytte regnearket, men den kunne jo have indsneget sig en lille fejl i en formel. Inden regnearket tages i brug skal Fragglerne først lige registreres, og der skal kopieres nogle formler. I den version der foreligger findes næsten alle vejledere.

Skulle Fragglerne, meget mod forventning, ikke kunne finde ud af at benytte dette regneark, findes der også en meget simpel udgave af regnearket kaldet "KIOSK_2.XLS".

1. Indkøb [A3:H14].
Når der modtages varer fra købmanden (altid af et medlem af kioskgruppen) skal disse, når de er checket med bestillingerne, registreres i regnearket. Dette sker i dette område. Der findes en linie for hver dag og en kolonne for hver vare, så der burde næppe være problemer i at finde ud af brugen af dette.

2. Forbrug [K3:R13].
Forbrugsområdet er udelukkende informativt, og der skal IKKE rettes eller indtastes noget som helst her. Man kan i dette område se, hvor meget der er blevet forbrugt af hver enkelt vare. Med dette kan man, ved også at se på lageret, få en ide om hvor meget, der skal bestilles hos købmanden af hver enkelt vare.

3. Lager [R18:H21].
Lagerområdet skal bruges til den daglige kontrol, og der skal (næsten) IKKE rettes eller indtastes noget som helst i dette område. Hvis beholdningerne ikke svarer overens med de tal der står i tilbage linien, er der nogen der har glemt at slå en streg. Dette kan registres i linien som er benævnt "Difference".

4. Total regnskab [A25:J45].
"Total regnskab" kan bruges til at fortælle hvor meget de stakkels kunder har spist og drukket. De kan endvidrere få at vide hvor meget de ialt ha betalt i kiosken. Til højre for dette område er der plads til afregning to gange i løbet af ugen (onsdag og fredag). Der må IKKE rettes i noget som helst i dette område, udover kolonnen "betalt". Når der opsættes nye ark til streger, kan man i dette område aflæse hvor meget, der foreløbigt er blevet forbrugt af hver enkelt.

5. Afregning [Til venstre for total regnskab].
Dette område bruges når kunderne kommer for at betale deres (til tider) enorme regninger. Det viser hvor meget de har forbrugt, og udregninger automatisk hvad det kommer til at koste dem.

6. Dagligt regnskab [A48:AK68]
Dette område er det elektroniske modstykke til arkene med stregerne. Efter hver dag sammentælles og registreres alle forbrugsoplysninger i skemaet for det tidspunkt, hvor sammentællingen sker. Det ligner arkene ret meget, så det burde ikke være svært at finde ud af.