Karakteristik af årgangen

Udarbejdet af:
Intro '92: Keld '89 og Olsson '91 - 1992-06-11. Revideret af intro '93: ½ Vejrum '90, Lohse '90, Leander '91 og Helle '91. Revideret af intro '94: Lars Krohn '92, Britt '92, Sofus '90 og Josefine '91, i april/maj 1994.

Formål:
Underholde om de forskellige karakteristika den nye årgang DØK'ere er i besiddelse af. Kan bruges som underholdning før LappeDØK'er-showet.

Udførsel/formidling:
Der nedsættes en gruppe til denne aktivitet på introdagene. Til gruppen tilknyttes en vejleder, der skal sørge for at det ikke går over gevind. Med gevind menes f.eks at det bliver for plat og sexistisk, eller for omfattende rent arbejdsmæssigt.

Det skal helst ikke tage dagevis at forberede, og ej heller flere timer at fremføre. Desuden skal gruppen gøres opmærksomme på at være forsigtige med at nævne navne på de andre fraggler, hvorimod introvejlederne nok må finde sig i at stå for skud.

Der bør lægges vægt på en illustrativ præsentationsform, bestånede af diagrammer (eksempelvis en kurve over over fragglernes alkoholforbrug, deres alder, kønsfordelingen, hvad de har lavet tidligere, deres alder, hvor de kommer fra rent geografisk osv.)

Præsentationsformen afhænger selvfølgelig af fragglernes mere eller mindre tilfældige kvalifikationer ud i præsentationskunst og stand-up comedy. Man kan være heldig at få fat på nogle som laver et tørt og kedeligt statistikforedrag, eller det modsatte med totalt Gorm og Gregers-show.

Gruppen skal nedsættes på en af de første introdage, således at der er tid til at lave og kopiere spørgeskemaer hvis dette ønskes. Et godt tidspunkt at uddele spørgeskemaer vil være på busturen til hytten. For at minimere tidsforbruget så brug et regneark til at tælle sammen med.

Materialer:
Karton, tusser, sakse ol. til fremstilling af plancher.

Bilag:
Ingen.