Indholdsfortegnelse

 1. Tidsplan for hele introperioden
 2. Ansvarlige og personplanlægning
 3. Fraggler årgang 1994 fordelt på parker

  Før introdagene

 4. Besøgsaften
 5. Velkomstbrev
 6. Bolig og økonomi
 7. Indbydelse til festaften (før rusturen)

  Introdagene

 8. Lokaler/faciliteter på introdagene
 9. Parker
 10. Morgenmad og frokost på introdage
 11. Forbryderalbummer
 12. Velkomsttaler
 13. Algoritmer til inddeling af hold
 14. Præsentation af studenter- og interesse-organisationer
 15. Færdige DØK'ere i arbejde
 16. Lysbilleder
 17. HHK's opbygning
 18. Navnelege
 19. Præsentation af DØK-grupper
 20. DØK-filmen
 21. Fagbeskrivelser, studie- og eksamensordninger
 22. HHK's edb-miljø
 23. Skattejagt

  Rusturen

 24. DØK spil
 25. Fall-out shelter øvelse
 26. Festmiddag på rustur
 27. Fraggleunderholdning
 28. Hemmelig ven
 29. Indkvartering
 30. Karakteristik af årgangen
 31. Kioskgruppe
 32. Kommunikationsøvelser
 33. LappeDØK'ershow
 34. Mad på rus-tur
 35. Natløb
 36. Olympiade
 37. Pausedag
 38. Piger på DØK
 39. Rengøring på rus-tur
 40. Studieteknik
 41. DØK'eres studiejob
 42. Teambuilding-øvelser
 43. UBM

  Efter rusturen

 44. Fotofragglevideoaften
 45. Introvideo
 46. Evaluering af introforløbet