Indbydelse til festaften (før rusturen)

Udarbejdet af
Intro '94: Lars Krohn '92, Britt '92, Sofus '90 og Josefine '91, i maj 1994.

Formål
Ha' det sjovt, samt give fragglerne en mulighed for at være sammen under mere festlige former, end de har haft mulighed for på introdagene.

Udførsel/formidling
Indbydelsen vedlægges det brev vi sender ud, og skal i øvrigt promoveres i løbet af introdagene. Det er op til fragglerne selv om de vil arrangere spisning først.

Arrangementet skal foregå "et sted ude i byen", hvor der er plads til 75-100 personer. I 1992 og 1993 foregik det på Bryggeriet Apollo. I 1994 bliver det sandsynligvis i Studenterforeningen.

Der skal i introgruppen diskuteres/være en holdning til om det er ok at invitere DØK'ere fra andre årgange.

Materialer
120 eksemplarer af indbydelsen.

Bilag
Indbydelse til festaften.