Hemmelig ven

Udarbejdet af
Intro '94: Lars Krohn '92, Britt '92, Sofus '90 og Josefine '91, i maj 1994.

Formål
Lære andre personer at kende end dem man lige selv vælger at omgås. Øge venskaber på tværs af årgangen, og være med til at skabe et godt socialt sammenhold. Det kan i denne "leg" lettere undgås at de mere stille personer bliver overset, end det kan være tilfældet i de større gruppelege.

Udførsel/formidling
Sedler med navne på hemmelige venner deles ud under den første frokost på rusturen (mandag).

Introvejledere skal foregå med et godt eksempel, dvs. de skal igang med det samme (det kan være lave/servere morgenmad/frokost, rede senge, rydde op på værelser, give en øl mmm.), og vi skal promovere dette punkt under introdagene, samt forklare hvad det er det egentlig går ud på.

Alle fraggler opfordres til i løbet af dagene, at komme til de to vejledere der er ansvarlige for aktiviteten, og fortælle om hvad deres hemmelige ven har gjort for dem. Tirsdag, onsdag og torsdag morgen kåres dagens hemmelige ven (dvs. fra dagen før), som får en præmie, hemmelig-ven-trøje eller lignende. Disse delvindere kan deltage i den fortsatte konkurrence, da vi ikke røber hvad det er de har gjort for deres hemmelige ven, og hvem deres hemmelige ven er. Årets hemmelige ven kåres under lappedøkkershowet, hvor der fortælles lidt om hvad det er han/hun har gjort for at vinde.

Husk at fordele pigerne så ingen piger har en anden pige som hemmelig ven.

Sedlen med hvem der var hvems hemmelige ven, offentligøres ikke på den sidste dag på rusturen. Hvis der er nogen der kommer og spørger, kan de dog aller nådigst få det at vide.

Materialer
120 hemmelig ven sedler (med navn + Steen & Stoffer)
5 lister over de fraggler der deltager på rusturen.
5 forbryderalbums.
Præmier/trøje til dagens hemmelige ven.

Bilag
Hemmelig ven seddel.


Din hemmelige ven er