Præsentation af DØK-grupper

Lavet af
DØK Intro '92: Søren V '90, Olsson '91, Lene '91 1992-08-07. Revideret af intro '93: Helle '91 1993-02-07. Revideret af intro '94: Sidsel, Malene og Flemming '92 samt TT '93

Formål
At fortælle om DØK-aktiviteterne ved siden af og omkring studiet og hverve nye aktivister.

Materialer
Tilmeldingsblanketter medbringes på rusturen
Eksemplarer af DØK SMiler og diverse billeder fra aktiviteter medbringes på rusturen

Udførelse
De forskellige grupper kontaktes tidligt, og repræsentanter til at foretage præsentationen findes. Grupperne opfordres til at gøre deres indslag sjove og spændende således at fraggleren slet ikke kan lade være med at melde sig. Repræsentanterne skal så vidt muligt ikke være fra introgruppen. De enkelte DØK-grupper opfordres til at sende mødeindkaldelser ud til de fraggler der har tilmeldt sig på listerne, som sættes op på RUS-turen.

På introdagene samles alle fragglerne og resten er sådan set op til de enkelte DØK-grupper, som har 10-15 min. til at præsentere sig selv. Når det er afsluttet afrunder en vejleder kort med at fortælle om:

Progammet for Intro '94:
Kl. 12.30 - 12.40 DØK-foreningen v/ Sofie '92 og H.C. '90
Kl. 12.40 - 12.50 Aktivitetsudvalget v/ Helle Schade Hansen '91 (m.fl.?)
Kl. 12.50 - 13.00 Festudvalget v/ ca. 10 FU'ere
Kl. 13.00 - 13.10 PR-gruppen v/ Mette '93
Kl. 13.10 - 13.20 DØKSMiler v/ Inder '90
Kl. 13.20 - 13.30 Koordinationsudvalget v/ TT
Kl. 13.30 - 13.40 DØKnet v/ Lohse '90
Kl. 13.40 - 13.50 Afrunding ved introvejleder(e)

Bilag
10 eksemplarer af hvert DØK Smiler fra de sidste 3 år medbringes på RUS-turen.