Indholdsfortegnelse

 1. Praktiske forhold
 2. Lokaler på introdagene
 3. Tidsplan for introforløbet 1993
 4. Oversigt over parker

  AKTIVITETER FØR INTRODAGENE

 5. Besøgsaften
 6. Velkomstbrev

  MANDAG PÅ INTRODAGENE

 7. Alt om mad på introdagene
 8. Forbryderalbummer
 9. Velkomsttaler
 10. Indbydelse til Apollo
 11. Lysbilleder
 12. DØK-filmen
 13. Algoritmer til inddeling af hold
 14. Navnelege

  TIRSDAG PÅ INTRODAGENE

 15. Fagbeskrivelser og studie- og eksamensordninger

  ONSDAG PÅ INTRODAGENE

 16. DØK'ere i arbejde
 17. Skattejagt

  PRAKTISKE FORHOLD FØR RUSTUREN

 18. Grupper på rusturen
 19. Rengøring på rustur
 20. Madlavning på rustur
 21. Mad- og kioskgruppe
 22. Oversigt over fordeling af vejleder-værelser
 23. Vejledernumre
 24. Introvideo

  MANDAG PÅ RUSTUREN

 25. Hemmelig ven
 26. Indkvartering
 27. Kommunikationsøvelser - krokodillefloden, vindmøllen og puslespil
 28. Gruppeprojekt: "Elev versus studerende"

  TIRSDAG PÅ RUSTUREN

 29. UBM
 30. Gruppearbejdsproblematik
 31. Studieteknik
 32. Hvad kan jeg blive
 33. Teambuilding-øvelser
 34. Natløb

  ONSDAG PÅ RUSTUREN

 35. Pausedag
 36. Piger på DØK
 37. HHK's opbygning
 38. DØK'eres studiejob
 39. Præsentation af DØK-grupper

  TORSDAG PÅ RUSTUREN

 40. Olympiade
 41. Festmiddag
 42. Gruppeprojekt: "Karakteristik af fraggleårgangen"
 43. Fraggleunderholdning
 44. LappeDØK'ershow

  EFTER RUSTUREN

 45. Fotofragglevideoaften
 46. Evaluering af rusturen