1. del - oplæg til Intro-planlægning

 1. Formål med DØK Intro
 2. Om at være intro-vejleder
 3. Om at være administrator
 4. Administratoropgaver
 5. Regler/retningslinier
 6. Regler for tilrettelæggelse og gennemførelse af introkurser og vejlederkurser
 7. De styrende organer på HHK
 8. Studievejledningen
 9. Studenterrådgivningen
 10. AIESEC
 11. De Studerendes Råd
 12. Moderate studenter
 13. Yngre Civiløkonomier/FDC
 14. Statens Uddannelsesstøtte